Danh mục Tổ chức

Thông báo số 168/CV-ĐHĐL-TCHC về việc cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị CBCC năm 2007 (13/03/2007)

PDF.InEmail

Thông báo số 168/CV-ĐHĐL-TCHC về việc cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị CBCC năm 2007 (13/03/2007)

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2007 của trường Đại học Điện lực:

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2007 được tốt. Nay yêu cầu các ông (bà) Trưởng các đơn vị cung cấp bằng văn bản với số liệu cụ thể về việc đã triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2006 như sau:

1. Phòng Đào tạo

a. Về số lượng học sinh – sinh viên:

- Số lượng HS-SV, số lớp của các hệ, phân theo khoá học của năm học 2005 – 2006 và 2006 – 2007.

- So sánh tỷ lệ HS-SV bình quân giữa đầu kỳ và cuối kỳ (có nhận xét)

b. Về chất lượng đào tạo:

- Kết quả xét tốt nghiệp của các khoá, xếp loại khá, giỏi và phân theo tỷ lệ đạt được.

- Kết quả xét lên lớp của các hệ, phân theo tỷ lệ và xếp loại đạt được.

- Nhận xét kết quả và chất lượng.

c. Về công tác tuyển sinh:

- Thống kê số lượng đăng ký dự tuyển, số thực tuyển của các hệ TCCN, Cao đẳng, đại học kể cả chính quy và tại chức.

- So sánh kết quả tuyển sinh giữa chỉ tiêu với thực tuyển, mức độ tăng giảm % so với năm trước.

- Đánh giá nhận xét các điểm mạnh và tồn tại trong công tác tuyển sinh, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

d. Công tác đào tạo năm học 2005 – 2006

- Số HS-SV: ; Số lớp:

- Tổng số GV tham gia giảng dạy:

Trong đó: kiêm nhiệm ; Quản lý học sinh:

- Tổng số tiết tiêu chuẩn:

- Số tiết giảng kế hoạch: = %

- Số tiết vượt tiêu chuẩn: %

2. Phòng TCHC

- Tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức, hành chính tính đến 31/12/2006

Về chế độ BHXH

Tiếp nhận lao động

Nâng bậc lương cho

Đề bạt và bổ nhiệm cán bộ

- Thực hiện kế hoạch quản lý xây dựng

- Công tác chế độ, thi đua khen thưởng

- Tổng hợp và làm báo cáo tổng kết năm 2006 trình Hiệu trưởng duyệt

3. Phòng KH-TC

Báo cáo, phân tích hoạt động tài chính năm 2006 và đánh giá kết quả thực hiện: ưu điểm, tồn tại.

4. Khoa ĐTTC

- Báo cáo tổng hợp về số lớp, lượt người tham gia bồi dưỡng tập huấn (tên lớp và thời gian tổ chức lớp học).

- Thống kê về liên doanh liên kết công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huẩn.

- Đánh giá kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

- Đánh giá kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất, kiến nghị.

5. Phòng QTĐS

- Báo cáo hoạt động của đơn vị cụ thể về các mặt phục vụ, công tác tổ chức túc lương, đề xuất và kiến nghị (nếu có).

- Công tác chăm lo sức khoẻ cho CBVC và học sinh – sinh viên.

6. Phòng QLHS-SV

- Thống kê kết quả xếp loại tư cách đạo đức học sinh – sinh viên toàn trường (phân ra theo hệ: đợt1, 2 đối với hệ Trung học; chính quy và tại chứuc đối với hệ Cao đẳng, Đại học).

- Báo cáo công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và nhân cách trong học sinh – sinh viên

7. Phòng QLKH&HTQT

Báo cáo công tác NCKH năm 2006: số đề tài đã hoàn thành và chưa hoàn thành (ghi rõ tên của đề tài). Cần nêu rõ giá trị thiết thực của đề tài.

8. Trung tâm đào tạo nâng cao, Trung tâm hợp tác quốc tế

- Báo cáo hoạt động của đơn vị cụ thể về các mặt tổ chức, biên chế, đào tạo bồi dưỡng, liên doanh, liên kết.

- Kế hoạch và hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

9. Các Khoa, Xưởng TH

Thống kê công tác xây dựng, sử dụng và cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng dạy học, việc thực hiện quy chế quản lý học sinh.

- Số giáo trình hoàn thành, số lớp đã giảng dạy.

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên

- Số giờ giảng dạy đã thực hiện

- Số bài thí nghiệm xây dựng mới

- Số đề tài, bài báo đã thực hiện

Những đề xuất và kiến nghị (nếu có)

10. Công đoàn, Đoàn thanh niên

Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của công tác phong trào trong năm 2006 (có báo cáo các số liệu cụ thể).

Các số liệu và tài liệu báo cáo của đơn vị gửi về phòng TCHC (đồng chí Cường) trước ngày 16/03/2007.

Ghi chú: Để việc tổ chức Hội nghị CBCC năm 2007 đảm bảo tiến độ và hiệu quả, yêu cầu các ông (bà) Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng thời gian đã định. Nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay542
mod_vvisit_counterHôm qua503
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác