seo

Lịch tuần 36 năm học 2007 - 2008 (21/04/2008)

In

Lịch tuần 36 năm học 2007 - 2008 (21/04/2008)

Lịch tuần 36 (từ ngày 21/4/2008 đến 27/4/2008) có một số tin đáng chú ý sau:

- Thứ Hai (21/4): Giao ban đầu tuần

- Thứ Ba (22/4): Thảo luận dự thảo phân công nhiệm vụ các đơn vị trong trường.

- Thứ Năm (24/4): Khai giảng lớp tập huấn phần mềm mã nguồn mở

- Thứ Sáu (25/4): Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ và cấp EVN 2008

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 (21/4)

7h30

P.HA

Giao ban đầu tuần

Ô.Hiệp

TCCB

BGH, Trưởng các đơn vị

8h30

P.HA

Họp giao ban dự án JICA

Ô.Hiệp

Dự án

Chuyên gia, phó ban QLDA, trưởng nhóm, thư ký

9h30

P.HA

Họp giao ban ACT

Ô.Hiệp

ACT

GĐ, Phó GĐ, các trưởng phòng ACT

13h30

P.HA

Họp thống nhất về tuyển sinh tại chức

Ô.Hiệp

ĐTTC

Ô.Hiếu, Ô.Cường (TCCB), Ô.Vụ, Ô.Vĩ

Thứ 3 (22/4)

7h30

CS2

Làm việc tại CS2

Ô.Hiệp

QLKH, TCCB, KHTC

8h00

P.HA

Họp ban chấp hành Đảng uỷ

Ô.Hiệp

Ô.Đức

Các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ

8h00

G.201

Chấm thi Học sinh giỏi

Ô.Hiếu

Đào tạo

Thành viên theo quyết định

13h30

P.HA

Thảo luận dự thảo phân công nhiệm vụ các đơn vị trong trường

Ô.Hiệp

TCCB

Thường vụ Đảng uỷ, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Thứ 4 (23/4)

7h30

Đội tuyển dự thi tay nghề cấp EVN

Ô.Cường (ĐTVT)

Thành viên theo quyết định

8h00

P.HA

Rà soát chương trình đào tạo

Ô.Hiếu

Đào tạo

Trưởng các đơn vị

13h00

CS2

Làm việc tại CS2

Ô.Hiếu

ĐT, CTHSSV

14h00

P.HA

Nghiên cứu sinh báo cáo kết quả

Ô.Hoà

NCS

Giáo viên khoa HTĐ và các GV quan tâm

14h00

C.202

Họp BCH Đoàn trường

Ô.Điệp

BTV

Thành viên BCH Đoàn trường

Thứ 5 (24/4)

8h00

C.202

Khai giảng lớp Tập huấn phần mềm mã nguồn

Ô.Hiệp

CNTT

CNTT, các học viên

9h00

P.HA

Họp báo cáo kết quả đánh giá Gói thầu số 5 – DA Thư viên điện tử ngành điện

Ô.Hiệp

HC

Đơn vị tư vấn, Ô.Thái Anh, Ô.Hải, Ô.Thông (HC), Ô.Cường (TCCB), Ô.Vĩ, Ô.Viện (ĐT), Ô.Quỳnh (CNTT), Bà Thu (KHTC)

14h00

CĐ ĐLMT

Hội đồng thi tay nghề Tập đoàn

HĐ thi

Ô.Hiếu tham dự

14h00

TP.HCM

Công tác tại TP.HCM

ĐTTC

Thứ 6 (25/4)

8h00

P.HA

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ 2008

QLKH

Các chủ nhiệm ĐT

Mời Hiệu trưởng, Ô.Hiệp (ĐTVT), Ô.Điệp (NL), Ô.Hoà (K.Điện)

9h00

C.202

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp EVN 2008

Ô.Hiệp

ĐTTC

Thành viên đề tài

13h30

P.HA

Thảo luận Dự thảo phân công nhiệm vụ các đơn vị trong trường

Ô.Hiệp

TCCB

Thường vụ Đảng uỷ, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Thứ 7 (26/4)

8h00

CS1

Kiểm tra cuối khoá và bế giảng lớp CBQL chi nhánh – PC1

Ô.Hiệp

ĐTTC

Thành viên Hội đồng, học viên

Ghi chú:

- Lịch trực CS2: Thứ Hai: CNCK; Thứ Ba: KHCB, CNNL, HTĐ; Thứ Tư: CNTT, KHCT, CNCK, CNTĐ; Thứ Năm: KHCB, HTĐ, ĐTVT, QLNL; Thứ Sáu: CNTT, CNTĐ, ĐTVT, QLNL. KHCT.

- Điện lực Từ Liêm thông báo thời gian cấp điện không ổn định từ 0h00 đến 24h00 ngày 21,26/4/2008.

своими руками
wow